Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens fossilinnehåll

Nyckeltal SE. 3.2. 4

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012
Senaste värdet:
2,6 % (2022)
Utgångsvärde:
36,0 % (2012)

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2022 och uppgick till 2,6 procent, vilket var högre än året innan. Totalt sett låg andelen kring 30-35 procent mellan år 2012 och 2018. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer har också minskat den fossila andelen i stor omfattning, vilket kan utläsas av diagrammet.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, bestod i Malmö till 2,6 procent av eldningsolja. I Göteborg utgjordes 2,9 procent av naturgas samt 2,2 procent av eldningsolja och i Stockholm utgjordes 2,3 procent av eldningsolja. Västerås bränslemix innehöll 1,6 procent fossil eldningsolja. I Lund var 0,1 procent av bränslemixen fossil år 2022 vilket utgjordes av köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2023-10-31