Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE. 3.1. 2

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Totalt

1990

29,89

1

Totalt

1995

29,51

2

Totalt

2000

25,96

3

Totalt

2004

26,46

4

Totalt

2010

24,59

5

Totalt

2015

21,58

6

Totalt

2016

20,81

7

Totalt

2017

20,14

8

Totalt

2018

19,39

9

Totalt

2019

19,25

10

Totalt

2020

17,38

11

Totalt

2021

18,73

12

Totalt

2022

18,50

13

Hushåll

1990

9,749

14

Hushåll

1995

10,08

15

Hushåll

2000

8,585

16

Hushåll

2004

7,858

17

Hushåll

2010

8,038

18

Hushåll

2015

6,163

19

Hushåll

2016

6,143

20

Hushåll

2017

5,982

21

Hushåll

2018

5,767

22

Hushåll

2019

5,632

23

Hushåll

2020

5,356

24

Hushåll

2021

5,752

25

Hushåll

2022

5,124

26

Industri, byggverksamhet

1990

4,593

27

Industri, byggverksamhet

1995

3,634

28

Industri, byggverksamhet

2000

3,239

29

Industri, byggverksamhet

2004

3,046

30

Industri, byggverksamhet

2010

2,474

31

Industri, byggverksamhet

2015

2,601

32

Industri, byggverksamhet

2016

2,613

33

Industri, byggverksamhet

2017

2,573

34

Industri, byggverksamhet

2018

2,661

35

Industri, byggverksamhet

2019

2,541

36

Industri, byggverksamhet

2020

2,242

37

Industri, byggverksamhet

2021

2,912

38

Industri, byggverksamhet

2022

2,625

39

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

0,155

40

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

0,137

41

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

0,0666

42

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

0,0917

43

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

0,109

44

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

0,0618

45

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

0,0630

46

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

0,0629

47

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2018

0,0613

48

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2019

0,0574

49

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2020

0,0506

50

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2021

0,0720

51

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2022

0,0566

52

Offentlig verksamhet

1990

3,133

53

Offentlig verksamhet

1995

1,888

54

Offentlig verksamhet

2000

2,204

55

Offentlig verksamhet

2004

2,163

56

Offentlig verksamhet

2010

2,223

57

Offentlig verksamhet

2015

2,050

58

Offentlig verksamhet

2016

1,863

59

Offentlig verksamhet

2017

1,803

60

Offentlig verksamhet

2018

1,761

61

Offentlig verksamhet

2019

1,881

62

Offentlig verksamhet

2020

1,583

63

Offentlig verksamhet

2021

1,719

64

Offentlig verksamhet

2022

1,646

65

Transporter

1990

8,529

66

Transporter

1995

8,789

67

Transporter

2000

7,086

68

Transporter

2004

6,807

69

Transporter

2010

6,596

70

Transporter

2015

6,293

71

Transporter

2016

6,032

72

Transporter

2017

5,757

73

Transporter

2018

4,909

74

Transporter

2019

5,153

75

Transporter

2020

4,683

76

Transporter

2021

4,721

77

Transporter

2022

5,189

78

Övriga tjänster

1990

3,735

79

Övriga tjänster

1995

4,974

80

Övriga tjänster

2000

4,773

81

Övriga tjänster

2004

6,494

82

Övriga tjänster

2010

5,148

83

Övriga tjänster

2015

4,411

84

Övriga tjänster

2016

4,096

85

Övriga tjänster

2017

3,965

86

Övriga tjänster

2018

4,227

87

Övriga tjänster

2019

3,985

88

Övriga tjänster

2020

3,465

89

Övriga tjänster

2021

3,550

90

Övriga tjänster

2022

3,855

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2022 minskade energianvändningen per invånare med 0,23 MWh/person och den uppgår nu till 18,5 MWh/person. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 38,1 procent mellan år 1990 och 2022. Minskningen beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till mellan 3800 och 5900 personer årligen, alltsedan år 2006.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2024-02-27