Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE. 3.1. 2

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring
Senaste värdet:
18,50 MWh/person (2022)

Kommentar

Under år 2022 minskade energianvändningen per invånare med 0,23 MWh/person och den uppgår nu till 18,5 MWh/person. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 38,1 procent mellan år 1990 och 2022. Minskningen beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till mellan 3800 och 5900 personer årligen, alltsedan år 2006.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2024-02-27