Gå direkt till sidans innehåll

Energi inom Malmö stad

Delområde SE. 3. 3

Energianvändningen i de kommunalt ägda fastigheterna sammanställs och redovisas här. Uppgifter på energiproduktionen från förnybara källor som Malmö stad äger, belägna både inom och utanför kommunen, redovisas också.

Kommunfastigheternas energianvändning uppvisar en positiv trend och minskade under år 2023 med 8 procent jämfört med 2019 års användning. Målet i "Energistrategi för Malmö 2021-2030", är att användningen av köpt energi, inom Malmö stads verksamhet, ska minska med 15 %, till år 2030, jämfört med 2019 års användning. Historiskt sett uppgår minskningen totalt sett till 36,6 procent jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005. Det tidigare målet, att minska energianvändningen med 30 procent, uppnåddes redan år 2019.

Den förnybara energin som levereras från kommunens anläggningar ökade markant under år 2015 och 2017 vilket beror på de inköpta vindkraftverken i Sundsvall och Kristinehamn. De kommunala solcellsanläggningarna, solvärmeanläggningarna och vindkraftverken bidrog med drygt 15 600 MWh förnybar energi under år 2023.

I dagsläget uppgår den förnybara energin som används i Malmö stads verksamheter till ungefär 98,7 procent av den totalt använda, vilket framför allt beror på inköp av ursprungsgarantier för vattenkraft samt avtal med fjärrvärmeleverantören om förnybara leveranser av fjärrvärme. Det är nu framför allt viktigt att se till att resor och transporter sker med transportmedel som använder förnybara bränslen. Den tidigare ambitionen att så stor andel som möjligt av den förnybara energin skulle ha lokalt ursprung har varit svårare att realisera.

Senast uppdaterad: 2024-05-17