Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar kommunal energi

Nyckeltal SE. 3.3. 2

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2006
Senaste värdet:
15674 MWh (2023)
Utgångsvärde:
111 MWh (2006)

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna minskade totalt sett med 2,7 procent mellan år 2022 och 2023 och uppgick till 15 700 MWh. Solcellsanläggningar ökade sin produktion av förnybar energi under år 2023 jämfört med året innan medan solvärme- och vindkraftsanläggningarna minskade sin produktion. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2020 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Senast uppdaterad: 2024-02-27