Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar kommunal energi

Nyckeltal SE. 3.3. 2

Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2006

111

1

Totalt

2007

442

2

Totalt

2008

789

3

Totalt

2009

497

4

Totalt

2010

604

5

Totalt

2011

854

6

Totalt

2012

922

7

Totalt

2013

1047

8

Totalt

2014

1735

9

Totalt

2015

7564

10

Totalt

2016

6879

11

Totalt

2017

16694

12

Totalt

2018

15571

13

Totalt

2019

16983

14

Totalt

2020

18515

15

Totalt

2021

15218

16

Totalt

2022

16104

17

Solcellsanläggningar

2006

11

18

Solcellsanläggningar

2007

144

19

Solcellsanläggningar

2008

274

20

Solcellsanläggningar

2009

268

21

Solcellsanläggningar

2010

338

22

Solcellsanläggningar

2011

421

23

Solcellsanläggningar

2012

499

24

Solcellsanläggningar

2013

530

25

Solcellsanläggningar

2014

568

26

Solcellsanläggningar

2015

636

27

Solcellsanläggningar

2016

663

28

Solcellsanläggningar

2017

823

29

Solcellsanläggningar

2018

1039

30

Solcellsanläggningar

2019

1121

31

Solcellsanläggningar

2020

1179

32

Solcellsanläggningar

2021

1210

33

Solcellsanläggningar

2022

1246

34

Solvärmeanläggningar

2006

99

35

Solvärmeanläggningar

2007

297

36

Solvärmeanläggningar

2008

515

37

Solvärmeanläggningar

2009

228

38

Solvärmeanläggningar

2010

266

39

Solvärmeanläggningar

2011

432

40

Solvärmeanläggningar

2012

423

41

Solvärmeanläggningar

2013

517

42

Solvärmeanläggningar

2014

501

43

Solvärmeanläggningar

2015

552

44

Solvärmeanläggningar

2016

441

45

Solvärmeanläggningar

2017

253

46

Solvärmeanläggningar

2018

77

47

Solvärmeanläggningar

2019

142

48

Solvärmeanläggningar

2020

114

49

Solvärmeanläggningar

2021

37

50

Solvärmeanläggningar

2022

142

51

Vindkraftsanläggningar

2009

1

52

Vindkraftsanläggningar

2014

666

53

Vindkraftsanläggningar

2015

6377

54

Vindkraftsanläggningar

2016

5775

55

Vindkraftsanläggningar

2017

15617

56

Vindkraftsanläggningar

2018

14455

57

Vindkraftsanläggningar

2019

15719

58

Vindkraftsanläggningar

2020

17221

59

Vindkraftsanläggningar

2021

13972

60

Vindkraftsanläggningar

2022

14717

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna ökade totalt sett med 5,8 procent mellan år 2021 och 2022 och uppgick till 16 100 MWh. Samtliga typer av anläggningar ökade sin produktion av förnybar energi under år 2022 jämfört med året innan. Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren 2015-2020 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017 vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen. Några anläggningar har även varit uttjänta och tagits ur drift under senare år.

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in, producerade under år 2014 energi till kommunen endast under december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till och med år 2013.

Senast uppdaterad: 2023-11-20