Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE. 5.3. 2

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Ekvivalent ljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Totalt medel

2005

43,875

1

Totalt medel

2015

43,875

2

Totalt medel

2020

44

3

Käglinge rekreationsområde 1

1998

42

4

Käglinge rekreationsområde 1

2000

48

5

Käglinge rekreationsområde 1

2005

35

6

Käglinge rekreationsområde 1

2015

40

7

Käglinge rekreationsområde 1

2020

44

8

Käglinge rekreationsområde 2

2005

41

9

Käglinge rekreationsområde 2

2015

36

10

Käglinge rekreationsområde 2

2020

43

11

Klagshamns badplats

2005

55

12

Klagshamns badplats

2015

43

13

Klagshamns badplats

2020

49

14

Klagshamns udde

2005

49

15

Klagshamns udde

2015

46

16

Klagshamns udde

2020

40

17

Båtsmansgränd

2005

44

18

Båtsmansgränd

2015

46

19

Båtsmansgränd

2020

36

20

Gyllins trädgård

2005

39

21

Gyllins trädgård

2015

47

22

Gyllins trädgård

2020

45

23

Husie mosse

2005

47

24

Husie mosse

2015

55

25

Husie mosse

2020

46

26

Almåsa koloniområde

2005

41

27

Almåsa koloniområde

2015

38

28

Almåsa koloniområde

2020

49

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett har inga större förändringar skett med den ekvivalenta ljudnivån mellan år 2005 och 2020 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20