Gå direkt till sidans innehåll

Vägtrafikbuller

Nyckeltal SE. 5.2. 2

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som tidigare genomfördes vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående trafikbuller redovisas här.

Malmöbornas besvär av vägtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Rad-id Bullerbesvär Senaste värdet (%) Datum

0

Störs inte alls

 45,1

2012

1

Störs inte särskilt mycket

 40,7

2012

2

Störs mycket

 14,2

2012

Datakälla: Region Skåne

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av vägtrafikbuller ökade något år 2012 jämfört med vid den tidigare enkätundersökningen år 2008. Totalt sett har dock denna andel minskat från att vara nästan 70 procent år 2000 till endast 45 procent år 2012. De som inte störs särskilt mycket har ökat från cirka 25 procent till strax över 40 procent under samma period. Andelen som störs mycket var som störst år 2008, nästan 32 procent. Totalt sett har denna andel ökat från nästan 7 procent år 2000 till drygt 14 procent år 2012.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under år 2019 var inte lika omfattande som tidigare och frågorna avseende buller ingick inte längre.

Den tidigare enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de är störda av vägtrafikbuller i eller i närheten av boendet har funnits med sedan år 2000. Frågeställningen har varierat något och svarsalternativen också.

Senast uppdaterad: 2023-10-10