Gå direkt till sidans innehåll

Flygtrafikbuller

Nyckeltal SE. 5.2. 4

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som tidigare genomfördes vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående flygtrafikbuller redovisas här.

Malmöbornas besvär av flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Datakälla: Region Skåne
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000
Senaste värdet:
83,5 % (2012)
Utgångsvärde:
90,9 % (2000)

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av flygtrafikbuller har totalt sett kontinuerligt minskat från nästan 91 procent år 2000 till 83,5 procent år 2012. De som inte störs särskilt mycket har ökat från cirka 7,5 procent till 15 procent under samma period. Andelen som störs mycket var som störst år 2008, nästan 3 procent. Totalt sett ligger denna andel på samma nivå, 1,5 procent, år 2012 som år 2000.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under år 2019 var inte lika omfattande som tidigare och frågorna avseende buller ingick inte längre.

Den tidigare enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de är störda av vägtrafikbuller i eller i närheten av boendet har funnits med sedan år 2000. Frågeställningen har varierat något och svarsalternativen också.

Senast uppdaterad: 2023-10-10