Gå direkt till sidans innehåll

Besvär av buller

Delområde SE. 5. 2

Människors upplevda besvär av buller har undersökts genom enkäten "Folkhälsa i Skåne" vid fyra tillfällen sedan år 2000. Här visas statistik avseende besvär av olika ljudföroreningar såsom trafikbuller och annat störande ljud.

Andelen Malmöbor som inte upplever störande ljud i omgivningen där de bor har totalt sett ökat något mellan år 2004 och 2012 vilket är en positiv trend. Dock upplever nästan var tredje Malmöbo att det finns störande ljud där de bor. Andelen invånare som inte störs alls av vägtrafikbuller har minskat från cirka 70 procent år 2000 till 45 procent år 2012. När det gäller både tåg- och flygtrafikbuller är andelen som inte störs alls av dessa cirka 91 procent år 2000 medan den minskar till ungefär 83 procent år 2012. Andelen störda av all tre sorters trafikbuller ökar och mest när det gäller vägtrafikbuller.

Andelen personer som upplever störande ljud i och omkring bostaden förändras inte så mycket utan uppgår fortfarande till en tredjedel av Malmöborna. Andelen Malmöbor som störs av trafikbuller ökar och speciellt när det gäller vägtrafikbuller där ungefär två tredjedelar av alla Malmöbor upplever sig störda.

Senast uppdaterad: 2023-10-10