Gå direkt till sidans innehåll

Matavfall

Nyckeltal SE.11.2.4

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat matavfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
15,82 kton (2021)
Utgångsvärde:
1,56 kton (2010)

Kommentar

Mängden insamlat matavfall ökade under år 2021 och uppgick till 15,8 kton. Den insamlade mängden matavfall har ökat alltsedan införandet av matavfallssortering påbörjades år 2010. Ungefär 51 procent av allt matavfall samlas för närvarande in i Malmö och Burlöv.

En stor andel av hushåll och verksamheter i Malmö sorterar ut matavfall men ännu inte alla. Andelen verksamheter i Malmö som sorterar ut matavfall uppgår endast till 77 procent. En ökad potential finns även hos flerfamiljsfastigheter där andelen som sorterar idag uppgår till 97 procent. Inom villabebyggelsen sorterar 99 procent och resterande villor ligger i bilfria områden där själva insamlingen för närvarande är svår att anordna.

Matavfallet som samlas in används för att producera biogas. Det som sedan återstår i biogasanläggningen är ett näringsrikt och rent slam som kan användas som växtnäring i lantbruket och ersätta konstgödsel.

Senast uppdaterad: 2022-10-04