Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsbehandlingsmetoder

Nyckeltal SE. 11.2. 1

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Behandlingsmetoder för avfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Materialåtervinning

2013

26,5

1

Materialåtervinning

2014

27,7

2

Materialåtervinning

2015

28,7

3

Materialåtervinning

2016

18,9

4

Materialåtervinning

2017

17,5

5

Materialåtervinning

2018

17,1

6

Materialåtervinning

2019

18,9

7

Materialåtervinning

2020

21,6

8

Materialåtervinning

2021

21,0

9

Materialåtervinning

2022

19,9

10

Biologisk återvinning

2013

11,5

11

Biologisk återvinning

2014

13,1

12

Biologisk återvinning

2015

13,7

13

Biologisk återvinning

2016

16,4

14

Biologisk återvinning

2017

17,2

15

Biologisk återvinning

2018

16,2

16

Biologisk återvinning

2019

18,3

17

Biologisk återvinning

2020

18,2

18

Biologisk återvinning

2021

18,3

19

Biologisk återvinning

2022

17,6

20

Energiåtervinning

2013

61,3

21

Energiåtervinning

2014

58,3

22

Energiåtervinning

2015

56,9

23

Energiåtervinning

2016

64,0

24

Energiåtervinning

2017

64,5

25

Energiåtervinning

2018

65,7

26

Energiåtervinning

2019

61,9

27

Energiåtervinning

2020

59,2

28

Energiåtervinning

2021

59,6

29

Energiåtervinning

2022

61,6

30

Deponering

2013

0,6

31

Deponering

2014

0,9

32

Deponering

2015

0,7

33

Deponering

2016

0,8

34

Deponering

2017

0,8

35

Deponering

2018

1,0

36

Deponering

2019

0,9

37

Deponering

2020

1,0

38

Deponering

2021

1,1

39

Deponering

2022

0,9

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige

Kommentar

Under år 2022 minskade både andelen avfall som materialåtervinns i Malmö och andelen som återvinns genom biologisk behandling. Totalt sett har andelen av det insamlade avfallet som materialåtervinns minskat sedan år 2013 och uppgår år 2022 till 19,9 procent. Andelen som går till biologisk behandling har däremot ökat från 11,5 till 17,6 procent.

Energiåtervinning har minskat något och utgör 61,6 procent medan deponering endast har ökat i mindre omfattning och uppgår till nästan1 procent. Den sammanlagda andelen av det avfall som deponeras och energiåtervinns ligger därmed år 2022 på ungefär samma nivå som år 2013.

Statistiken avser avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Senast uppdaterad: 2023-06-08