Gå direkt till sidans innehåll

Bil och cykel

Nyckeltal SE. 4.3. 2

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Cykel totalt

2003

69320

1

Cykel totalt

2004

70460

2

Cykel totalt

2005

70600

3

Cykel totalt

2006

70870

4

Cykel totalt

2007

74920

5

Cykel totalt

2008

82400

6

Cykel totalt

2009

83280

7

Cykel totalt

2010

90160

8

Cykel totalt

2011

91400

9

Cykel totalt

2012

96820

10

Cykel totalt

2013

97210

11

Cykel totalt

2014

102800

12

Cykel totalt

2015

99640

13

Cykel totalt

2016

109060

14

Cykel totalt

2017

106860

15

Cykel totalt

2018

118940

16

Cykel totalt

2019

118390

17

Cykel totalt

2020

93200

18

Cykel totalt

2021

94580

19

Cykel totalt

2022

111490

20

Cykel totalt

2023

104220

21

Bil Centrala snittet

2003

235200

22

Bil Centrala snittet

2004

232400

23

Bil Centrala snittet

2005

204300

24

Bil Centrala snittet

2006

201600

25

Bil Centrala snittet

2007

210500

26

Bil Centrala snittet

2008

201500

27

Bil Centrala snittet

2009

199300

28

Bil Centrala snittet

2010

199900

29

Bil Centrala snittet

2011

194900

30

Bil Centrala snittet

2012

179500

31

Bil Centrala snittet

2013

180300

32

Bil Centrala snittet

2014

184100

33

Bil Centrala snittet

2015

191200

34

Bil Centrala snittet

2016

189900

35

Bil Centrala snittet

2017

183400

36

Bil Centrala snittet

2018

180400

37

Bil Centrala snittet

2019

181000

38

Bil Centrala snittet

2020

164100

39

Bil Centrala snittet

2021

172600

40

Bil Centrala snittet

2022

172200

41

Bil Centrala snittet

2023

176100

42

Cykel Centrala snittet

2003

42440

43

Cykel Centrala snittet

2004

42160

44

Cykel Centrala snittet

2005

43780

45

Cykel Centrala snittet

2006

40890

46

Cykel Centrala snittet

2007

45360

47

Cykel Centrala snittet

2008

51430

48

Cykel Centrala snittet

2009

52290

49

Cykel Centrala snittet

2010

56020

50

Cykel Centrala snittet

2011

57450

51

Cykel Centrala snittet

2012

61960

52

Cykel Centrala snittet

2013

61460

53

Cykel Centrala snittet

2014

67960

54

Cykel Centrala snittet

2015

64760

55

Cykel Centrala snittet

2016

69800

56

Cykel Centrala snittet

2017

69250

57

Cykel Centrala snittet

2018

75520

58

Cykel Centrala snittet

2019

75870

59

Cykel Centrala snittet

2020

57450

60

Cykel Centrala snittet

2021

59840

61

Cykel Centrala snittet

2022

70480

62

Cykel Centrala snittet

2023

67860

63

Bil Kanalbrosnittet

2003

91100

64

Bil Kanalbrosnittet

2004

94000

65

Bil Kanalbrosnittet

2005

94100

66

Bil Kanalbrosnittet

2006

99500

67

Bil Kanalbrosnittet

2007

103200

68

Bil Kanalbrosnittet

2008

102100

69

Bil Kanalbrosnittet

2009

93700

70

Bil Kanalbrosnittet

2010

91600

71

Bil Kanalbrosnittet

2011

87500

72

Bil Kanalbrosnittet

2012

85400

73

Bil Kanalbrosnittet

2013

86500

74

Bil Kanalbrosnittet

2014

83100

75

Bil Kanalbrosnittet

2015

89900

76

Bil Kanalbrosnittet

2016

90900

77

Bil Kanalbrosnittet

2017

83500

78

Bil Kanalbrosnittet

2018

74400

79

Bil Kanalbrosnittet

2019

77300

80

Bil Kanalbrosnittet

2020

71200

81

Bil Kanalbrosnittet

2021

73000

82

Bil Kanalbrosnittet

2022

74400

83

Bil Kanalbrosnittet

2023

73700

84

Cykel Kanalbrosnittet

2003

26880

85

Cykel Kanalbrosnittet

2004

28300

86

Cykel Kanalbrosnittet

2005

26820

87

Cykel Kanalbrosnittet

2006

29980

88

Cykel Kanalbrosnittet

2007

29560

89

Cykel Kanalbrosnittet

2008

30970

90

Cykel Kanalbrosnittet

2009

30990

91

Cykel Kanalbrosnittet

2010

34140

92

Cykel Kanalbrosnittet

2011

33950

93

Cykel Kanalbrosnittet

2012

34860

94

Cykel Kanalbrosnittet

2013

35750

95

Cykel Kanalbrosnittet

2014

34840

96

Cykel Kanalbrosnittet

2015

34880

97

Cykel Kanalbrosnittet

2016

39260

98

Cykel Kanalbrosnittet

2017

37610

99

Cykel Kanalbrosnittet

2018

43420

100

Cykel Kanalbrosnittet

2019

42520

101

Cykel Kanalbrosnittet

2020

35750

102

Cykel Kanalbrosnittet

2021

34740

103

Cykel Kanalbrosnittet

2022

41010

104

Cykel Kanalbrosnittet

2023

36360

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar vid Centrala snittet och Kanalbrosnittet. Den visar på en total ökning av cykeltrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under den redovisade perioden. Cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2023 en ökande trend. Kanalbrosnittet uppvisar en minskande biltrafik med ett högsta värde år 2007 och det lägsta år 2020. I kanalbrosnittet ökar cykeltrafiken totalt sett även om nedgångar uppträder vissa år.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2024-04-29