Gå direkt till sidans innehåll

Bil och cykel

Nyckeltal SE. 4.3. 2

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö

Rad-id Fordonstrafiksnitt Senaste värdet (stycken) Datum

0

Bil Centrala snittet

 172200

2022

1

Cykel Centrala snittet

 70480

2022

2

Bil Kanalbrosnittet

 74400

2022

3

Cykel Kanalbrosnittet

 41010

2022

4

Cykel totalt

 111490

2022

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar vid Centrala snittet och Kanalbrosnittet. Den visar på en total ökning av cykeltrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under den redovisade perioden. Cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2022 en ökande trend. Kanalbrosnittet uppvisar en minskande biltrafik med ett högsta värde år 2007 och det lägsta år 2020. I kanalbrosnittet ökar cykeltrafiken totalt sett även om nedgångar uppträder vissa år.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2023-03-27