Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala miljöfordon

Nyckeltal SE. 4.2. 5

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från Malmö Leasing AB använts.

Total andel kommunala miljöfordon

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Enligt strategi

2011

35,2

1

Enligt strategi

2012

43,6

2

Enligt strategi

2013

61,2

3

Enligt strategi

2014

71,8

4

Enligt strategi

2015

77,1

5

Enligt strategi

2016

83,7

6

Enligt strategi

2017

88,9

7

Enligt strategi

2018

91,4

8

Enligt strategi

2019

92,2

9

Enligt strategi

2020

93

10

Enligt strategi

2021

92,7

11

Enligt strategi

2022

90,9

12

Elbilar

2014

2,2

13

Elbilar

2015

2,5

14

Elbilar

2016

3,8

15

Elbilar

2017

5,8

16

Elbilar

2018

8,8

17

Elbilar

2019

6,5

18

Elbilar

2020

7

19

Elbilar

2021

8,7

20

Elbilar

2022

11

21

Enligt definition

2007

54

22

Enligt definition

2008

80

23

Enligt definition

2009

76

24

Enligt definition

2010

76

25

Enligt definition

2011

78

26

Enligt definition

2012

81,2

27

Enligt definition

2013

86,4

28

Enligt definition

2014

88,9

29

Enligt definition

2015

90,1

30

Enligt definition

2016

90,8

31

Enligt definition

2017

90,6

Datakälla: Malmö Leasing AB

Kommentar

Andelen kommunala miljöfordon enligt den tidigare miljöbilsstrategin minskade något, från 92,7 till 90,1 procent, under år 2022. De lila staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös tidigare miljöbilsstrategi. Målet för år 2020 i "Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020" var att 95 % av fordonen skulle drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet. För år 2018 var målet i strategin att 90 % av fordonen skulle drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket alltså uppnåddes år 2018.

I strategin för 2017–2020 fanns även ett mål för andelen elbilar. Målet för år 2020 var att 15 procent av det totala antalet bilar ska vara helt eldrivna, vilket åskådliggörs av det gula strecket i diagrammet. Andelen elbilar har ökat från 2,2 procent år 2014 till 11,0 procent år 2022 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För att öka andelen elfordon behöver laddinfrastrukturen för kommunala fordon byggas ut. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

De blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013 – 2017. Den statliga miljöbilsdefinitionen togs bort 2017 och ersattes med bonus malus systemet. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

En ny fordonsstrategi håller för närvarande på att tas fram inom Malmö stad.

Senast uppdaterad: 2024-04-19