Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala miljöfordon

Nyckeltal SE. 4.2. 5

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från Malmö Leasing AB använts.

Total andel kommunala miljöfordon

Datakälla: Malmö Leasing AB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2011
Senaste värdet:
90,9 % (2022)
Utgångsvärde:
35,2 % (2011)
Målvärde elbil 2020:
15 %
Målvärde miljöbil 2020:
95 %

Kommentar

Andelen kommunala miljöfordon enligt den tidigare miljöbilsstrategin minskade något, från 92,7 till 90,1 procent, under år 2022. De lila staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös tidigare miljöbilsstrategi. Målet för år 2020 i "Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020" var att 95 % av fordonen skulle drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet. För år 2018 var målet i strategin att 90 % av fordonen skulle drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket alltså uppnåddes år 2018.

I strategin för 2017–2020 fanns även ett mål för andelen elbilar. Målet för år 2020 var att 15 procent av det totala antalet bilar ska vara helt eldrivna, vilket åskådliggörs av det gula strecket i diagrammet. Andelen elbilar har ökat från 2,2 procent år 2014 till 11,0 procent år 2022 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För att öka andelen elfordon behöver laddinfrastrukturen för kommunala fordon byggas ut. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

De blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013 – 2017. Den statliga miljöbilsdefinitionen togs bort 2017 och ersattes med bonus malus systemet. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

En ny fordonsstrategi håller för närvarande på att tas fram inom Malmö stad.

Senast uppdaterad: 2024-04-19