Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE. 4.2. 7

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Nyregistrerade personbilars bränsletyper i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2010

2251

1

Totalt

2011

1030

2

Totalt

2012

610

3

Totalt

2013

596

4

Totalt

2014

785

5

Totalt

2015

687

6

Totalt

2016

1092

7

Totalt

2017

1325

8

Totalt

2018

1481

9

Totalt

2019

2962

10

Totalt

2020

4958

11

Totalt

2021

6857

12

Totalt

2022

7996

13

Bensin

2010

5589

14

Bensin

2011

5437

15

Bensin

2012

4459

16

Bensin

2013

4802

17

Bensin

2014

5312

18

Bensin

2015

6205

19

Bensin

2016

7300

20

Bensin

2017

6864

21

Bensin

2018

8307

22

Bensin

2019

10402

23

Bensin

2020

7668

24

Bensin

2021

6602

25

Bensin

2022

3583

26

Diesel

2010

6348

27

Diesel

2011

6673

28

Diesel

2012

6488

29

Diesel

2013

6314

30

Diesel

2014

6966

31

Diesel

2015

7255

32

Diesel

2016

8419

33

Diesel

2017

8645

34

Diesel

2018

6738

35

Diesel

2019

7398

36

Diesel

2020

5795

37

Diesel

2021

4011

38

Diesel

2022

2551

39

El

2010

1

40

El

2011

15

41

El

2012

9

42

El

2013

18

43

El

2014

100

44

El

2015

94

45

El

2016

218

46

El

2017

220

47

El

2018

265

48

El

2019

560

49

El

2020

1300

50

El

2021

2618

51

El

2022

3490

52

El- och laddhybrider

2010

207

53

El- och laddhybrider

2011

97

54

El- och laddhybrider

2012

171

55

Elhybrider

2013

214

56

Elhybrider

2014

217

57

Elhybrider

2015

205

58

Elhybrider

2016

323

59

Elhybrider

2017

376

60

Elhybrider

2018

516

61

Elhybrider

2019

1189

62

Elhybrider

2020

722

63

Elhybrider

2021

885

64

Elhybrider

2022

867

65

Laddhybrider

2013

22

66

Laddhybrider

2014

84

67

Laddhybrider

2015

152

68

Laddhybrider

2016

314

69

Laddhybrider

2017

575

70

Laddhybrider

2018

552

71

Laddhybrider

2019

943

72

Laddhybrider

2020

2739

73

Laddhybrider

2021

3231

74

Laddhybrider

2022

3533

75

Etanol

2010

1424

76

Etanol

2011

591

77

Etanol

2012

157

78

Etanol

2013

50

79

Etanol

2014

29

80

Etanol

2015

2

81

Etanol

2016

1

82

Etanol

2017

1

83

Etanol

2018

3

84

Etanol

2019

71

85

Etanol

2020

1

86

Etanol

2021

16

87

Etanol

2022

33

88

Gas

2010

619

89

Gas

2011

327

90

Gas

2012

271

91

Gas

2013

292

92

Gas

2014

352

93

Gas

2015

230

94

Gas

2016

233

95

Gas

2017

150

96

Gas

2018

140

97

Gas

2019

195

98

Gas

2020

192

99

Gas

2021

99

100

Gas

2022

73

101

Övriga

2010

0

102

Övriga

2011

0

103

Övriga

2012

2

104

Övriga

2013

0

105

Övriga

2014

3

106

Övriga

2015

4

107

Övriga

2016

3

108

Övriga

2017

3

109

Övriga

2018

5

110

Övriga

2019

4

111

Övriga

2020

4

112

Övriga

2021

8

113

Övriga

2022

0

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Antalet personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2022 till nästan 8 000 i Malmö. Detta är det klart högsta antalet för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade antalet som drevs av annat än bensin och diesel. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drevs med gas. Däremot har antalet elbilar samt el- och laddhybrider ökat de senaste åren och speciellt under de senaste tre åren har antalet elbilar ökat till att nu vara nästan 3 500 och el- och laddhybrider till 4 400.

Bensin- och dieselfordonen minskar i nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från att vara nästan 12 000 till drygt 6 000, alltså en halvering. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 5 000 men under år 2018 och 2019 var de uppemot 10 000. De dieseldrivna fordonen har legat kring 6 000 - 8 000 men sedan år 2020 har de minskat till numera drygt 2 500.

Senast uppdaterad: 2023-05-25