Gå direkt till sidans innehåll

Bränsletyper i nybilsregistreringen

Nyckeltal SE. 4.2. 7

Statistik om fordon undersöks och publiceras årligen av Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Nyregistrerade personbilars bränsletyper i Malmö

Datakälla: Trafikanalys
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2010
Senaste värdet:
9630 stycken (2023)
Utgångsvärde:
2251 stycken (2010)

Kommentar

Antalet personbilar i nybilsregistreringen, med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel, uppgår år 2023 till drygt 9 600 i Malmö. Detta är det klart högsta antalet för hela den redovisade tidsperioden. Mellan år 2010 och 2013 minskade antalet som drevs av annat än bensin och diesel. Främst var det bilar med etanol som drivmedel som minskade men även bilar som drevs med gas. Däremot har antalet elbilar samt el- och laddhybrider ökat de senaste åren och speciellt under de senaste fyra åren har antalet elbilar ökat till att nu vara drygt 4 600 och el- och laddhybrider till nästan 4 700.

Bensin- och dieselfordonen minskar i nybilsregistreringen under den redovisade tidsperioden, från att vara nästan 12 000 till nästan 9 500. Många av åren har bensinfordonsandelen legat kring 5 000 men under år 2018 och 2019 var de uppemot 10 000. De dieseldrivna fordonen har legat kring 6 000 - 8 000 men sedan år 2020 har de minskat till numera drygt 1 800.

Senast uppdaterad: 2024-04-17