Gå direkt till sidans innehåll

Körsträckor och bilinnehav

Delområde SE. 4. 1

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Några stora förändringar kan inte ses varken när det gäller malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2022 drygt 440 mil, det vill säga 20 mil kortare än den var det första redovisade året 1999. Däremot har körsträckan per bil minskat med nästan 140 mil mellan år 1999 och 2022 till drygt 1070 mil.

Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per tusen invånare år 1974 till nästan 350 stycken år 2022 men det har både ökat och minskat under perioden. De senaste tolv åren har bilinnehavet inte ändrats så mycket utan ligger på mellan 352 och 364 stycken per tusen invånare.

I Malmös miljömål framhålls att alla ska ha tillgång till ett mobilitetssystem som ger förutsättningar för en låg miljö- och klimatpåverkan och att det ska vara självklart att gå cykla och åka kollektivt. Börjar fler Malmöbor resa mer hållbart bör detta visa sig i minskningar av både körsträckor och bilinnehav.

Senast uppdaterad: 2023-10-10