Gå direkt till sidans innehåll

Trafik

Huvudområde SE. 4

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Motorfordon står för en stor andel av trafikens miljöpåverkan och ger upphov till bland annat luftföroreningar, buller och utsläpp av koldioxid. Vägtrafiken tar även stora ytor i anspråk för sin omfattande infrastruktur. Ett minskat bilberoende är viktigt för att åstadkomma förbättringar i stadsmiljön.

Miljöbilar och förnybara drivmedel minskar bilarnas miljöpåverkan på olika områden. Beroende på bränsle så släpps mindre eller inga mängder föroreningar ut medan bullermiljön endast förbättras med hjälp av elfordon.

Undersökningar av resvanor och trafikmätningar är viktiga redskap för att se hur Malmöborna väljer att transportera sig i staden. Utifrån detta kan förändringar göras i trafiksystemet som underlättar de trafikförändringar som krävs för att uppnå en omställning av transporter och resvanor och i förlängningen en renare och tystare stad.

Cykling är ett trafikslag som varken förorenar miljön med buller eller luftföroreningar. Ytanspråken är också avsevärt mycket mindre än för vägtrafiken. Dessutom är cykling det trafikslag som också medför stora förbättringar för folkhälsan.

Senast uppdaterad: 2024-04-29