Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till park

Nyckeltal SE. 9.2. 3

Malmöborna tillgång till parker med olika storlekar och inom olika gångavstånd har undersökts av Malmö stad. Uppgifter från den första undersökningen redovisas här.

Andel av befolkningen med tillgång till park

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
93,02 % (2015)
Utgångsvärde:
93,02 % (2015)

Kommentar

81 % av Malmöborna hade tillgång till parkkategorien "park större än 5 hektar inom 1 000 meter" år 2015. Övriga kategorier hade en högre grad av tillgång och för den största kategorin "park större än 5 hektar inom 3 000 meter" hade hela 97 % av Malmöborna tillgång till denna typ.

Avstånden avser gångavstånd från bostaden till respektive grönyta. Områdena avser allmänna park- och naturområden vilka är öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller potential för att utvecklas som vistelseytor samt inte bestå av långsmala remsor utan ha en samlad form.

Följande fem parkkategorier har definierats med avseende på avstånd samt yta och används vid undersökningen:
Inom 300 m från bostad med yta om minst 0,2 ha och 30 m bred
Inom 500 m från bostad med yta om minst 1 ha och 50 m bred
Inom 1 000 m från bostad med yta om minst 5 ha och 100 m bred
Inom 2 000 m från bostad med yta om minst 10 ha och 200 m bred
Inom 3 000 m från bostad med yta om minst 35 ha och 300 m bred

Senast uppdaterad: 2022-04-19