Gå direkt till sidans innehåll

Orkidéer

Nyckeltal SE. 7.2. 3

En inventering av orkidéers utbredning i Malmö utfördes under år 2021. Antal lokaler där orkidéer har påträffats redovisas nedan.

Antal lokaler i Malmö där olika arter av orkidéer hittats

Rad-id Orkidé Senaste värdet (stycken) Datum

0

Knipprot

 2

2021

1

Kärrknipprot

 1

2021

2

Nästrot

 1

2021

3

Skogsknipprot

 6

2021

4

Tvåblad

 2

2021

5

Ängsnycklar

 5

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Fem arter av orkidéer hittades vid 9 lokaler under inventeringen år 2021. Kärrknipprot hittades i väldigt stor omfattning på en lokal. Näsrot fanns i mindre omfattning på en annan lokal. Skogsknipprot hittades på flest platser, hela sex lokaler. På två av dem hittades dock endast ett exemplar. Tvåblad återfanns i omfattande bestånd vid två lokaler. Ängsnycklar hittades på hela fem lokaler men på en av dem endast i två exemplar. Dessutom hittades knipprot, vilka inte med säkerhet kunde artbestämmas, på två lokaler.

18 lokaler inventerades vid två tillfällen under sommaren 2021, en gång i juni och en gång i juli. Samtliga arter som hittades ingår i hotkategorin "LC - livskraftig" enligt Sveriges Rödlista 2020. Inventeringen gjordes för att undersöka nuvarande status för orkidéer i Malmö och ge förslag på framtida skötsel för att gynna arterna.

Senast uppdaterad: 2023-11-20