Gå direkt till sidans innehåll

"Sveriges miljöbästa kommun"

Nyckeltal SE. 13.3. 1

Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför årligen en rankning av Sveriges kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Information om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunrankning

Datakälla: Tidningen Aktuell Hållbarhet
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009
Senaste värdet:
2 placering (2023)
Utgångsvärde:
4 placering (2009)

Kommentar

År 2023 hamnade Malmö på andra plats i rankningen om "Sveriges miljöbästa kommun". Malmö placerade sig på första plats både år 2022 och 2021 i denna rankning efter att år 2020 ha hamnat på plats sju. De föregående fem åren hamnade Malmö mellan plats 15 och 44. Under de sex första åren då rankingen utfördes var Malmö på första plats tre gånger, på tredje plats två gånger samt på fjärde plats en gång.

De källor som Aktuell Hållbarhet använder för sin rankning ändras år från år. I år ingår tidningens egen enkät som kommunerna besvarar samt externa uppgifter och statistik från bland annat Avfall Sverige, Djurens rätt, Kolada, SCB och Vattenmyndigheten. Dessutom ingår även detta år en del med klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer mäts samt även förändringstakten avseende växthusgaser och koldioxid, med hjälp av klimatstatistik från Naturvårdsverket och SCB.

Senast uppdaterad: 2023-10-04