Gå direkt till sidans innehåll

Kommunernas klimatanpassningsarbete

Nyckeltal SE. 13.3. 5

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för femte året genomfört en rankning av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (poäng)

0

Malmö

2015

15,5

1

Malmö

2016

25,5

2

Malmö

2017

22,5

3

Malmö

2019

26

4

Malmö

2021

28,5

5

Malmö

2023

29,5

6

Kristianstad

2015

31,5

7

Kristianstad

2016

27,5

8

Kristianstad

2017

26,5

9

Kristianstad

2019

32

10

Kristianstad

2021

31,5

11

Kristianstad

2023

31,5

12

Botkyrka

2015

30,5

13

Botkyrka

2016

28,5

14

Botkyrka

2017

30,5

15

Botkyrka

2019

31

16

Botkyrka

2021

30,5

17

Botkyrka

2023

30,5

18

Växjö

2015

29,5

19

Växjö

2016

30

20

Växjö

2017

31

21

Växjö

2019

27,5

22

Växjö

2021

28,5

23

Växjö

2023

24

24

Göteborg

2015

29,5

25

Göteborg

2016

30,5

26

Göteborg

2017

30

27

Göteborg

2019

28

28

Göteborg

2021

30,5

29

Göteborg

2023

31

30

Stockholm

2015

21,5

31

Stockholm

2016

31

32

Stockholm

2017

32,5

33

Stockholm

2019

31,5

34

Stockholm

2021

31

35

Stockholm

2023

28,5

36

Vänersborg

2016

32,5

37

Vänersborg

2017

32,5

38

Vänersborg

2019

18,5

39

Lomma

2015

27,5

40

Lomma

2016

31,5

41

Lomma

2017

32,5

42

Lomma

2019

31,5

43

Lomma

2021

32,5

44

Lomma

2023

32,5

45

Uppsala

2016

31,5

46

Uppsala

2017

33

47

Uppsala

2019

33

48

Uppsala

2023

23

49

Lund

2015

17

50

Lund

2016

18,5

51

Lund

2017

30

52

Lund

2019

28,5

53

Lund

2021

28

54

Lund

2023

30

55

Norrköping

2016

23,5

56

Norrköping

2017

27,5

57

Norrköping

2019

31,5

58

Norrköping

2021

32

59

Norrköping

2023

33

60

Boden

2015

16

61

Boden

2017

15

62

Boden

2019

26,5

63

Boden

2021

31

64

Boden

2023

33

65

Gävle

2015

16

66

Gävle

2016

25,5

67

Gävle

2017

27

68

Gävle

2019

26

69

Gävle

2021

16,5

70

Gävle

2023

31,5

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet

Kommentar

Malmö fick 29,5 poäng år 2023 i denna kommunrankning och hamnade på plats 23. Därmed förbättrades Malmös poäng jämfört med förra året. Det var också den tydligt bästa poängen för Malmö sedan enkätundersökningen började år 2015. Dock försämrades placeringen gentemot andra kommuner något, från plats 21 till 23. De två bästa kommunerna vid denna senaste rankning var Norrköping och Boden. På tredje plats kom Lomma och på delad fjärdeplats kom Gävle och Kristianstad.

I den första rankningen fick Malmö 15,5 poäng och hamnade på plats 40. Året därpå förbättrades poängen till 25,5 och det resulterade i plats 20. I 2017 års rankning fick Malmö 22,5 poäng och hamnade då på plats 34. År 2019 fick Malmö 26 poäng och hamnade på plats 28 medan poängen år 2021 blev 28,5 samt plats 21.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Vid det senaste tillfället svarade 180 kommuner på enkäten, 28 färre än år 2019, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Senast uppdaterad: 2023-11-20