Gå direkt till sidans innehåll

Bästa naturvårdskommun

Nyckeltal SE. 13.3. 3

Naturskyddsföreningen gjorde under år 2013 och 2017 enkätundersökningar avseende naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av dessa redovisningar.

Placering i Naturskyddsföreningens kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (placering)

0

Malmö stad

2014

98

1

Malmö stad

2018

81

2

Göteborgs stad

2014

94

3

Göteborgs stad

2018

11

4

Uppsala kommun

2014

89

5

Uppsala kommun

2018

15

6

Stockholms stad

2014

37

7

Stockholms stad

2018

18

8

Helsingborgs stad

2014

2,0

9

Helsingborgs stad

2018

5,0

10

Lunds kommun

2014

26

11

Lunds kommun

2018

24

Datakälla: Naturskyddsföreningen

Kommentar

Malmö erhöll 30,5 poäng av 45 möjliga och förbättrade sin placering från plats 98 år 2014 till plats 81 år 2018 bland de 210 svarande kommunerna. Göteborg och Uppsala förbättrade sina placeringar ännu mer och hamnade vid den senaste undersökningen på plats 11 respektive 15. Stockholm förbättrade sin placering något mindre och hamnade på plats 18. Göteborg blev därmed den bästa naturvårdskommunen av Sveriges tre största städer. Bäst i Skåne blev Helsingborgs stad som hamnade på femte plats i hela Sverige och Malmös grannstad Lund placerade sig på plats 24.

Enkäten innehöll bland annat frågor om kommunernas kunskap om olika typer av naturvärden, om skyddade områden och strandskydd, om förskolornas och skolornas tillgång på natur samt om antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna. För mer information se rapporterna om "Sveriges bästa naturvårdskommun" hos Naturskyddsföreningen nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20