Gå direkt till sidans innehåll

Svaveldioxidutsläpp

Nyckeltal SE. 2.2. 2

Beräkningar avseende utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av svaveldioxid

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1980

10700

1

Totalt

1985

6560

2

Totalt

1990

2300

3

Totalt

1995

1150

4

Totalt

2000

706

5

Totalt

2005

640

6

Totalt

2010

430

7

Totalt

2015

308

8

Totalt

2020

221

9

Totalt

2021

248

10

Totalt

2022

245

11

Industri och Energi

1980

9250

12

Industri och Energi

1985

5290

13

Industri och Energi

1990

1240

14

Industri och Energi

1995

883

15

Industri och Energi

2000

494

16

Industri och Energi

2005

393

17

Industri och Energi

2010

298

18

Industri och Energi

2015

182

19

Industri och Energi

2020

197

20

Industri och Energi

2021

224

21

Industri och Energi

2022

221

22

Vägtrafik

1980

384

23

Vägtrafik

1985

274

24

Vägtrafik

1990

246

25

Vägtrafik

1995

55,0

26

Vägtrafik

2000

39,0

27

Vägtrafik

2005

33,0

28

Vägtrafik

2010

1,05

29

Vägtrafik

2015

1,08

30

Vägtrafik

2020

1,00

31

Vägtrafik

2021

1,00

32

Vägtrafik

2022

1,00

33

Övrig trafik

1980

849

34

Övrig trafik

1985

881

35

Övrig trafik

1990

713

36

Övrig trafik

1995

133

37

Övrig trafik

2000

171

38

Övrig trafik

2005

212

39

Övrig trafik

2010

130

40

Övrig trafik

2015

124

41

Övrig trafik

2020

23,0

42

Övrig trafik

2021

23,0

43

Övrig trafik

2022

23,0

44

Arbetsmaskiner och redskap

1980

182

45

Arbetsmaskiner och redskap

1985

119

46

Arbetsmaskiner och redskap

1990

101

47

Arbetsmaskiner och redskap

1995

75,0

48

Arbetsmaskiner och redskap

2000

2,00

49

Arbetsmaskiner och redskap

2005

2,00

50

Arbetsmaskiner och redskap

2010

1,00

51

Arbetsmaskiner och redskap

2015

0,80

52

Arbetsmaskiner och redskap

2020

0,30

53

Arbetsmaskiner och redskap

2021

0,30

54

Arbetsmaskiner och redskap

2022

0,30

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 98 procent i Malmö. Under de senaste tjugo åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Senaste året ökade utsläppen, vilket kan härledas till ökade industriutsläpp. Inom industri- och energisektorn stod en industri i Malmö för hela 90 procent av utsläppen år 2020. Minskningen inom övrig trafik står sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

Utsläppskällorna till svaveldioxid är främst energiproduktion, samt utsläpp från industrier och sjöfart. Svaveldioxid bidrar till försurning av mark och vatten samt söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Senast uppdaterad: 2023-11-27