Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp i Malmö

Delområde SE.2.2

Uppgifter på utsläpp av olika luftföroreningar från verksamhet inom Malmös geografiska område redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kväveoxid, svaveldioxid, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och partiklar.

Senast uppdaterad: 2022-11-03