Gå direkt till sidans innehåll

Svavel

Nyckeltal SE. 2.3. 1

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av svavel

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/ha och år)

0

Malmö

2000

10,1

1

Malmö

2005

6,0

2

Malmö

2010

6,3

3

Malmö

2015

3,3

4

Malmö

2020

2,3

5

Västra Torup/Hissmossa

2000

8,6

6

Västra Torup/Hissmossa

2005

5,5

7

Västra Torup/Hissmossa

2010

3,7

8

Västra Torup/Hissmossa

2015

3,8

9

Västra Torup/Hissmossa

2020

2,5

10

Stenshult

2015

4,5

11

Stenshult

2020

2,6

12

Arkelstorp

2000

7,0

13

Arkelstorp

2005

3,3

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga svaveldepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fem mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av svavel uppgår till 77 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2019-2020. Vid den senaste undersökningen uppgick svaveldepositionen till 2,3 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20