Gå direkt till sidans innehåll

Svavel

Nyckeltal SE. 2.3. 1

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av svavel

Rad-id Mätställe Senaste värdet (kg/ha och år) Datum

0

Malmö

 2,3

2020

1

Västra Torup/Hissmossa

 2,5

2020

2

Stenshult

 2,6

2020

3

Arkelstorp

 3,3

2005

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga svaveldepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fem mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av svavel uppgår till 77 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2019-2020. Vid den senaste undersökningen uppgick svaveldepositionen till 2,3 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20