Gå direkt till sidans innehåll

Nickel

Nyckeltal SE. 2.3. 7

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av nickel

Rad-id Provtagningsställe Senaste värdet (g/ha och år) Datum

0

Malmö

 1,43

2020

1

Arup

 2,09

2005

2

Vavihill/Hallahus

 0,77

2020

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga nickeldepositionen har minskat mycket, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till nästan 80 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick nickeldepositionen till 1,43 g/ha på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20