Gå direkt till sidans innehåll

Kväve

Nyckeltal SE. 2.3. 2

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av kväve

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/ha och år)

0

Malmö

2000

13,7

1

Malmö

2005

12,2

2

Malmö

2010

11,7

3

Malmö

2015

8,9

4

Malmö

2020

5,7

5

Västra Torup/Hissmossa

2000

15,3

6

Västra Torup/Hissmossa

2005

10,3

7

Västra Torup/Hissmossa

2010

7,9

8

Västra Torup/Hissmossa

2015

10,6

9

Västra Torup/Hissmossa

2020

6,3

10

Stenshult

2015

15,7

11

Stenshult

2020

9,5

12

Arkelstorp

2000

11,2

13

Arkelstorp

2005

6,3

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga kvävedepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fem mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av kväve uppgår till 58 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2019-2020. Vid den senaste undersökningen uppgick kvävedepositionen till 5,7 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20