Gå direkt till sidans innehåll

Kommunernas klimatanpassningsarbete

Nyckeltal SE. 1.3. 3

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för femte året genomfört en rankning av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunrankning

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2015
Senaste värdet:
29,5 poäng (2023)
Utgångsvärde:
15,5 poäng (2015)

Kommentar

Malmö fick 29,5 poäng år 2023 i denna kommunrankning och hamnade på plats 23. Därmed förbättrades Malmös poäng jämfört med förra året. Det var också den tydligt bästa poängen för Malmö sedan enkätundersökningen började år 2015. Dock försämrades placeringen gentemot andra kommuner något, från plats 21 till 23. De två bästa kommunerna vid denna senaste rankning var Norrköping och Boden. På tredje plats kom Lomma och på delad fjärdeplats kom Gävle och Kristianstad.

I den första rankningen fick Malmö 15,5 poäng och hamnade på plats 40. Året därpå förbättrades poängen till 25,5 och det resulterade i plats 20. I 2017 års rankning fick Malmö 22,5 poäng och hamnade då på plats 34. År 2019 fick Malmö 26 poäng och hamnade på plats 28 medan poängen år 2021 blev 28,5 samt plats 21.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i kommunerna. Vid det senaste tillfället svarade 180 kommuner på enkäten, 28 färre än år 2019, och maximal poäng var 33. EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Senast uppdaterad: 2023-11-20