Gå direkt till sidans innehåll

Platsgjutet granulat

Nyckeltal SE. 8.8. 2

Arealerna med olika typer av platsgjutet granulat på kommunala anläggningar inventeras ungefär vart tredje år.

Areor av lekytor med platsgjutet granulat

Rad-id Lekytetyp Senaste värdet (m²) Datum

0

Förskolor

 4264

2021

1

Grundskolor

 7721

2021

2

Lekplatser

 10579

2021

3

Totalt

 22579

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Arealen av ytor med platsgjutet granulat, på för- och grundskolor samt lekplatser, har enligt det redovisade diagrammet minskat med 2 340 m² mellan år 2018 och 2021.

Förskolegårdar
Det finns fallskydd i form av platsgjutet granulat på de allra flesta kommunala förskolegårdarna, emellertid skiljer det sig åt i vilken omfattning. På de förskolegårdar som förvaltats av stadsfastigheter fanns det totalt 4 607 m² platsgjutet granulat år 2018. År 2021 var motsvarande siffra 4 070 m².

Numera används platsgjutet granulat endast för att möta tillgänglighetskrav. Detta har resulterat i att det år 2021 fanns platsgjutet granulat på fler förskolegårdar än år 2018 men att ytorna var mindre. Totalt sett har mängden platsgjutet granulat minskat på stadens förskolegårdar mellan åren 2018 och 2021.

Grundskolegårdar
År 2018 bestod 8 276 m² av Malmös grundskolegårdar av platsgjutet granulat och år 2021 var motsvarande siffra 7 721 m². På en del skolgårdar täcker platsgjutna granulatet små ytor för exempelvis fallskydd medan man på andra grundskolor har valt att täcka betydligt större ytor för att öka tillgängligheten.

Numera används platsgjutet granulat endast för att möta tillgänglighetskrav. Detta har resulterat i att det år 2021 fanns platsgjutet granulat på fler grundskolegårdar än 2018 men att ytorna var mindre. Totalt sett har mängden platsgjutet granulat minskat på stadens grundskolegårdar mellan åren 2018 och 2021.

Lekplatser
År 2018 fanns 12 032 m² platsgjutet granulat fördelat på 53 av Malmös 232 lekplatser. År 2021 fanns 10 594 m²platsgjutet granulat fördelat på 72 av Malmös 243 lekplatser.

I Malmö började användning av platsgjutet granulat på lekplatser år 1999. Numera används platsgjutet granulat endast för att möta tillgänglighetskrav när nya lekplatser byggs eller när gamla lekplatser rustas upp. Detta har resulterat i att det år 2021 fanns platsgjutet granulat på fler lekplatser än 2018 men att ytorna var mindre. Totalt sett har mängden platsgjutet granulat minskat på stadens lekplatser mellan åren 2018 och 2021.

Allmänna ytor
Platsgjutet granulat fanns år 2018 på ytterligare 15 andra platser (exempelvis torg och utegym) på allmän platsmark. År 2021 fanns det på 16 andra platser vilket motsvarade en yta på 2 721 m². Tyvärr finns inga uppgifter på ytarealen för de 15 platserna år 2018.

Övriga ytor
Platsgjutet granulat finns även som löparbanor och multiplaner. 400-meterslöparbanor fanns år 2018 på Stadion, Heleneholm, Hästhagen och Rosengårds IP. På i princip samtliga skolidrottsplatser finns det 100-metersbanor samt en och annan multiplan. Ingen förändring hade skett till år 2021.

Senast uppdaterad: 2022-04-12