Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 8

Åtgärd SE. 8.8.3. 2

På idrottsplatser är ambitionen att platsgjutet granulat och konstgräs inte anläggs.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2030

Biofill ersätter SBR i de planer som har rimligt lång teknisk livslängd kvar, förutsatt att finansiering tas fram i förvaltningens budget.

Omvärldsspaning efter nya miljövänliga alternativ, målbilden är att det ska vara 100% nedbrytbart.

Befintliga anläggningar kommer att bytas ut efter hand när anläggningarna ändå behöver bytas ut med hänsyn taget till nyligen gjorda anläggningar, projekterade anläggningar samt när den tekniska livslängden är slut. Utfasningen kommer att genomföras under förutssättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • Det finns alternativa material som uppfyller krav på både miljö, antalet nyttjande timmar samt andra funktioner som krävs för att materialet ska kunna användas på motsvarande sätt som idag.
  • Åtgärderna är finansierade i respektive förvaltningsbudget.

Resultat

Fasar ut granulat på de ytor där det går och där ytorna är slitna. Exempelvis löparbanor och basketplaner på fritidsfastigheter. Där byts det ut mot asfalt.

Just nu anläggs två planer med konstgräs utan granulat. Även en med biofill anläggs ute. Hybridgräsplaner har anlagts på elitplaner och ska nu även testas på en breddfotbollsplan.

Omvärldsbevakning över nya material pågår.

Ansvarig organisation
  • Fritidsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27