Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 7

Åtgärd SE. 8.8.3. 1

Vidta skyddsåtgärder samt uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för att minimera utsläpp av granulat från befintliga idrottsplatser.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2025

Följande skyddsåtgärder ska ha implementerats för befintliga idrottsplatser 2025:

  • daglig städning av områden som nedsmutsas av granulat
  • städning efter behov runt hela konstgräsplanen
  • silar ska finnas i brunnar
  • frekvent våttvättning med sug för att partiklar och organiskt material avlägsnas och förbränns

Resultat

Projekteringsanvisningar och skötselrutiner är uppdaterade.

Ansvarig organisation
  • Fritidsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27