Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 6

Åtgärd SE. 8.8.2. 3

På förskolegårdar, grundskolegårdar och lekplatser är ambitionen att platsgjutet granulat och konstgräs inte anläggs.

Åtgärdsstatus:
Beslutad Beslutad
Påbörjas senast:
2025
Avslutas senast:
2030

Befintliga anläggningar kommer att bytas ut efter hand när anläggningarna ändå behöver bytas ut med hänsyn taget till nyligen gjorda anläggningar, projekterade anläggningar samt när den tekniska livslängden är slut. Utfasningen kommer att genomföras under förutssättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • Det finns alternativa material som uppfyller krav på både miljö, fallskydd, tillgänglighet samt andra funktioner som krävs för att materialet ska kunna användas på motsvarande sätt som idag.
  • Åtgärderna är finansierade i respektive förvaltningsbudget.
Ansvarig organisation
  • Fastighets- och gatukontoret
  • Serviceförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27