Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 5

Åtgärd SE. 8.8.2. 2

Platsgjutet granulat anläggs endast för att möta tillgänglighetsbehovet.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2025

Fastighets- och gatukontoret behöver uppdatera projekteringsanvisningarna i teknisk handbok samt uppdatera AMA-mallen.
Serviceförvaltningen behöver uppdatera projekteringsanvisingarna.
Det behöver göras kommunikationsinsatser görs för att de ska efterlevas.

Befintliga anläggningar kommer att bytas ut efter hand när anläggningarna ändå behöver bytas ut med hänsyn taget till nyligen gjorda anläggningar, projekterade anläggningar samt när den tekniska livslängden är slut. Utfasningen kommer att genomföras under förutssättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • Det finns alternativa material som uppfyller krav på både miljö, fallskydd, tillgänglighet samt andra funktioner som krävs för att materialet ska kunna användas på motsvarande sätt som idag.
  • Åtgärderna är finansierade i respektive förvaltningsbudget.

Resultat

Projektanvisningarna har uppdaterats. Vid anläggande av nya ytor används så lite platsgjutet granulat som möjligt.

Ansvarig organisation
  • Fastighets- och gatukontoret
  • Serviceförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27