Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärd 4

Åtgärd SE. 8.8.2. 1

Vidta skyddsåtgärder samt uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för att minimera utsläpp av granulat från förskolegårdar, grundskolegårdar och lekplatser.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2025

Följande skyddsåtgärder ska ha implementerats för befintliga platsgjutna granulatytor 2025:

  • Skötselrutiner ska finnas för rengöring av platsgjutna granulatytor
  • Minimera användandet av platsgjutet granulat i gestaltning av lekytor
  • Entreprenörer följer egenkontrollprogram
  • Rutiner för omhändertagande av material vid rivning av platsgjutet granulat ska finnas
  • Silar ska finnas i brunnar

Resultat

Samtliga ytor har inventerats. Skötselrutiner och egenkontroll för rengöring av platsgjutna granultytor har tagits fram. En fiktiv studie över en kombinerad förskola och skola där platsgjutet granulat uteslutits har tagits fram tillsammans med en landskapsarktitekt. Detta material används som stöd i arbetet med anläggning av nya förskole- och skolgårdar.

Samtliga platsgjutna ytor på lekplatser har tvättats och inventerats. På utvalda lekplatser har tvättvattnet analyserats för att undersöka om granulaten sprids. Det fanns granulat i tvättvattnet.

Ansvarig organisation
  • Fastighets- och gatukontoret
  • Serviceförvaltningen
Senast uppdaterad: 2021-01-27