Gå direkt till sidans innehåll

Konstgräsytor

Nyckeltal SE. 8.8. 1

Arealerna med olika typer av konstgräs på kommunala anläggningar inventeras ungefär vart tredje år.

Areor av konstgräs med och utan granulat

Rad-id Typ av yta Senaste värdet (m²) Datum

0

med granulat

 164649

2021

1

utan granulat

 40080

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

På fritidsförvaltningens anläggningar runt om i staden fanns år 2018, 22 konstgräsplaner och en multisportanläggning med konstgräs som hade fyllnadsmaterial med gummigranulat samt en hybridplan. Samma år hade fastighets- och gatukontoret, förutom konstgräsytor i trafikmiljö, även åtta bollplaner och två lekplatser med sand som fyllnadsmaterial.

År 2021 fanns 23 konstgräsplaner med granulat varav en hade organiskt granulat av sockerrör på fritidsförvaltningens anläggningar. Det fanns även en multisportanläggning med konstgräs som hade fyllnadsmaterial med gummigranulat samt en hybridplan

Konstgräs med granulat
Varje fullstor konstgräsplan har ett ungefärligt mått på 7 800 m² eller cirka 179 400 m² totalyta på de 22 konstgräsplanerna sammanlagt. Av de 23 konstgräsplanerna hade tre konstgräsplaner fyllnadsgranulat EPDM, 19 hade fyllnadsgranulat SBR och en granulat av sockerrör. Multisportanläggningen som är belägen på Lindängens idrottsplats är cirka 800 m² och har ett fyllnadsgranulat av SBR.

Konstgräs utan granulat
År 2018 fanns cirka 10 000 m² konstgräs på allmän platsmark i Malmö. Alla konstgräsytor på allmän platsmark har sand som fyllnadsmaterial. 5 838 m² konstgräs fördelat på åtta bollplaner och två lekplatser. 4 040 m² låg som mittremsor, refuger och rondeller i trafikmiljö.

År 2021 var motsvarande siffror cirka 12 000 m² konstgräs utan granulat på allmän platsmark i Malmö. 6884 m² fanns på bollplaner och lekplatser och 4838 m² i trafikmiljöer.

Hybridplan
Hybridplanen finns på stadionområdet och har ett totalmått på cirka 16 000 m². Hybridplanen består av ett konstgräsnät som dressas upp med sand/jord och har sådd av organiskt gräs.

Senast uppdaterad: 2022-04-11