Gå direkt till sidans innehåll

Kemiska produkter

Nyckeltal SE. 8.6. 2

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och vilka år de är aktiva, det vill säga används. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malmö

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

1992

3923

1

1993

4236

2

1994

4530

3

1995

4498

4

1996

4865

5

1997

5013

6

1998

4772

7

1999

5514

8

2000

5708

9

2001

5452

10

2002

5116

11

2003

5182

12

2004

5227

13

2005

5546

14

2006

5823

15

2007

6187

16

2008

6700

17

2009

6761

18

2010

7232

19

2011

7707

20

2012

8054

21

2013

8359

22

2014

9680

23

2015

9600

24

2016

11267

25

2017

14405

26

2018

13839

27

2019

13856

28

2020

13270

29

2021

13426

Datakälla: Kemikalieinspektionen

Kommentar

Antalet aktiva kemiska produkter ökade något under år 2021 och uppgick till drygt 13 400 stycken. Detta var nästan 1000 färre än år 2017 då antalet var som högst under den redovisade perioden. I Malmö har antalet registrerade produkter minskat under de tre föregående redovisade åren. Tidigare ökade de i princip varje år.

Totalt sett har antalet kemiska produkter som hanteras av företag i Malmö ökat med cirka 240 procent sedan år 1992. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många produkter men där har däremot ökningen bara uppgått till drygt 130 procent under samma tidsrymd.

En kemisk produkt ska anmälas till produktregistret senast den siste februari året efter införseln, tillverkningen eller namnbytet (av redan importerad produkt). Företagen ska sedan årligen rapportera om produkten fortfarande är aktiv och vilka mängder som hanteras. Endast produkter där den årliga volymen uppgår till minst 100 kg ska redovisas så mindre volymer ingår inte i statistiken. Totalt sett kan därför importen eller produktionen av dessa ämnen vara betydligt större än statistiken visar.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Det är alltså hanteringen av kemiska ämnen vid företag i Malmö som visas i siffrorna. Den faktiska användningen av kemiska ämnen i kommunen, var de används eller var de blir tillgängliga, framgår inte av statistiken. En minskad import/tillverkning kan, grovt sett, ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Senast uppdaterad: 2023-11-20