Gå direkt till sidans innehåll

Kemiska produkter

Nyckeltal SE. 8.6. 2

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och vilka år de är aktiva, det vill säga används. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malmö

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

1996

5883

1

1997

5989

2

1998

5950

3

1999

6145

4

2000

6226

5

2001

6247

6

2002

6057

7

2003

6144

8

2004

6237

9

2005

6523

10

2006

6489

11

2007

7242

12

2008

7736

13

2009

7713

14

2010

8607

15

2011

7723

16

2012

8473

17

2013

9454

18

2014

9090

19

2015

9480

20

2016

13931

21

2017

13061

22

2018

13839

23

2019

13856

24

2020

13270

25

2021

13426

Datakälla: Kemikalieinspektionen

Kommentar

Antalet aktiva kemiska produkter ökade något under år 2021 och uppgick till drygt 13 400 stycken. Detta var 500 färre än år 2016 då antalet var som högst under den redovisade perioden. I Malmö har antalet registrerade produkter varierat på en högre nivå sedan år 2016. Tidigare ökade de i princip varje år.

Totalt sett har antalet kemiska produkter som hanteras av företag i Malmö ökat med cirka 130 procent sedan år 1996. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många produkter men där har däremot ökningen bara uppgått till drygt 100 procent under samma tidsrymd.

En kemisk produkt ska anmälas till produktregistret senast den siste februari året efter införseln, tillverkningen eller namnbytet (av redan importerad produkt). Företagen ska sedan årligen rapportera om produkten fortfarande är aktiv och vilka mängder som hanteras. Endast produkter där den årliga volymen uppgår till minst 100 kg ska redovisas så mindre volymer ingår inte i statistiken. Totalt sett kan därför importen eller produktionen av dessa ämnen vara betydligt större än statistiken visar.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Det är alltså hanteringen av kemiska ämnen vid företag i Malmö som visas i siffrorna. Den faktiska användningen av kemiska ämnen i kommunen, var de används eller var de blir tillgängliga, framgår inte av statistiken. En minskad import/tillverkning kan, grovt sett, ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Senast uppdaterad: 2024-03-26