Gå direkt till sidans innehåll

CMR-ämnen

Nyckeltal SE. 8.6. 1

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter med CMR-ämnen som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

1996

1644

1

1997

1534

2

1998

1308

3

1999

1226

4

2000

1220

5

2001

1302

6

2002

1188

7

2003

1226

8

2004

1200

9

2005

1339

10

2006

1212

11

2007

1223

12

2008

1267

13

2009

1283

14

2010

1560

15

2011

1392

16

2012

1527

17

2013

1533

18

2014

1407

19

2015

1498

20

2016

2595

21

2017

2510

22

2018

2854

23

2019

2626

24

2020

2229

25

2021

2278

Datakälla: Kemikalieinspektionen

Kommentar

Antalet kemiska produkter med CMR-ämnen, som importeras eller tillverkas av företag i Malmö, ökade under år 2021 och uppgick till nästan 2280 stycken. Detta var det femte högsta antalet under den redovisade perioden. Under år 2021 klassades titandioxid som ett CMR-ämne vilket innebar en stor ökning av kemiska produkter med CMR-ämnen både i Sverige och i Malmö. Titandioxid är ett pigment som finns i nästan alla vita produkter.

I Malmö har antalet registrerade produkter med CMR-ämnen varierat en del mellan åren. Antalet sjönk under mitten av den redovisade tidsperioden men ökade därefter igen. Speciellt under år 2016 var ökningen stor, därefter har antalet varierat.

Totalt sett har antalet kemiska produkter med CMR-ämnen som hanteras av företag i Malmö ökat med drygt 130 procent mellan år 1996 och 2021. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många kemiska produkter med CMR-ämnen men där har däremot ökningen bara uppgått till 70 procent under samma tidsrymd.

CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska. Under senare år har ett större antal ämnen tillkommit med harmoniserad klassificering som CMR. För att få jämförbara siffror med tidigare år har därför ny statistik tagits fram bakåt i tiden, enligt den nya klassificeringen. Detta innebär att vissa ämnen kommer att ingå i statistiken för tidigare år fast ämnet då inte var harmoniserat klassificerat enligt de tidigare reglerna. Ämnena hade då redan CMR egenskaper i praktiken, men dock inte regulatoriskt, och bör därför ändå vara med i statistiken.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Den faktiska användningen av dessa ämnen i kommunen framgår inte men en minskad import/tillverkning kan ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Senast uppdaterad: 2024-03-26