Gå direkt till sidans innehåll

Energi

Huvudområde SE. 3

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Samhällets användning av energi ger upphov till utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, vilket bidrar till förändringen av jordens klimat. För att minska utsläppen är en effektivare energianvändning i samhället viktig att åstadkomma.

Energisystemet behöver också ställas om så att den energi som används kommer från förnybara källor och därigenom ger mindre fossila koldioxidutsläpp. Överskottsenergi från till exempel industriprocesser är också viktig att ta tillvara och föra in i energisystemet igen.

Inom Malmö stad pågår arbete med både energieffektivisering inom det kommunala fastighetsbeståndet samt etablering av olika typer av anläggningar för förnybar energi. Energianvändningen i det kommunala fastighetsbeståndet har de senaste femton åren minskat med nästan en tredjedel. Inköpen av vindkraftsverk ökar den förnybara energin från de kommunala anläggningarna.

Senast uppdaterad: 2024-05-17