Gå direkt till sidans innehåll

Energi

Huvudområde SE. 3

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Inom fokusområdet "Energianvändning" visar nyckeltalen på positiva trender. Den totala energianvändningen har sedan år 2019 minskat med 0,2 procent eller 15 GWh. Energianvändningen per person har minskat sedan år 2004 vilket delvis beror på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Samtliga nyckeltal inom fokusområdet "Förnybara energikällor" visar på positiva trender. Dock har inte några större förändringar avseende den förnybara energin från sol, vindkraft och biogas skett i Malmö de senaste 15 åren. Däremot har den förnybara och återvunna energin legat på högre nivåer under de senaste tre åren.

Alla tre nyckeltal inom fokusområdet "Energi inom Malmö stad" visar på positiva trender. Kommunfastigheternas energianvändning minskar och den förnybara energin från kommunalt ägda anläggningar ökar. 98,7 procent förnybar energi inom den kommunala organisationen har uppnåtts främst genom rätt sorts upphandling på både el och värmesidan. Framöver behöver resor och transporter ske med transportmedel som använder förnybara bränslen.

Senast uppdaterad: 2024-05-17