Gå direkt till sidans innehåll

Sol, vindkraft och biogas

Nyckeltal SE. 3.2. 1

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2001

53820

1

Totalt

2002

61390

2

Totalt

2003

59910

3

Totalt

2004

56030

4

Totalt

2005

58000

5

Totalt

2006

58510

6

Totalt

2007

61320

7

Totalt

2008

392100

8

Totalt

2009

387700

9

Totalt

2010

367100

10

Totalt

2011

412500

11

Totalt

2012

404200

12

Totalt

2013

337100

13

Totalt

2014

405300

14

Totalt

2015

435000

15

Totalt

2016

366100

16

Totalt

2017

416500

17

Totalt

2018

349700

18

Totalt

2019

382000

19

Totalt

2020

414700

20

Totalt

2021

360700

21

Totalt

2022

385100

22

Vindkraft

2001

347300

23

Vindkraft

2002

4866

24

Vindkraft

2003

4978

25

Vindkraft

2004

3190

26

Vindkraft

2005

4415

27

Vindkraft

2006

3740

28

Vindkraft

2007

4832

29

Vindkraft

2008

331800

30

Vindkraft

2009

324400

31

Vindkraft

2010

308900

32

Vindkraft

2011

352700

33

Vindkraft

2012

344400

34

Vindkraft

2013

277800

35

Vindkraft

2014

352400

36

Vindkraft

2015

385200

37

Vindkraft

2016

313300

38

Vindkraft

2017

365600

39

Vindkraft

2018

300000

40

Vindkraft

2019

329700

41

Vindkraft

2020

358800

42

Vindkraft

2021

303100

43

Vindkraft

2022

317900

44

Vindkraft

2023

311500

45

Biogas

2001

53410

46

Biogas

2002

56260

47

Biogas

2003

54630

48

Biogas

2004

52610

49

Biogas

2005

53390

50

Biogas

2006

54320

51

Biogas

2007

56060

52

Biogas

2008

59590

53

Biogas

2009

62490

54

Biogas

2010

57330

55

Biogas

2011

58850

56

Biogas

2012

58890

57

Biogas

2013

58240

58

Biogas

2014

51680

59

Biogas

2015

48440

60

Biogas

2016

50940

61

Biogas

2017

48720

62

Biogas

2018

46990

63

Biogas

2019

47320

64

Biogas

2020

46900

65

Biogas

2021

36860

66

Biogas

2022

32720

67

Biogas

2023

35820

68

Solkraft

2001

29,00

69

Solkraft

2002

268,9

70

Solkraft

2003

305,1

71

Solkraft

2004

232,1

72

Solkraft

2005

193,6

73

Solkraft

2006

447,9

74

Solkraft

2007

430,9

75

Solkraft

2008

737,1

76

Solkraft

2009

830,2

77

Solkraft

2010

842,1

78

Solkraft

2011

921,5

79

Solkraft

2012

898,1

80

Solkraft

2013

1131

81

Solkraft

2014

1194

82

Solkraft

2015

1329

83

Solkraft

2016

1841

84

Solkraft

2017

2130

85

Solkraft

2018

2709

86

Solkraft

2019

5019

87

Solkraft

2020

8956

88

Solkraft

2021

20750

89

Solkraft

2022

34440

Datakälla: Vattenfall, Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2022 till drygt 385 GWh vilket var en ökning jämfört med året innan och samtidigt strax under det årliga medelvärdet, 390 GWh, för år 2008 - 2021. Uppgifter på solkraft för år 2023 finns tillgängliga först i februari år 2024. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste 16 åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlat kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. En mindre del av biogasen nyttiggörs ej utan bränns upp genom fackling.

Från och med år 2021 används SCBs uppgifter på solkraft vilket är första året de redovisar denna typ av data. Denna statistik visar på en större andel solkraft än tidigare beräkningar. Statistiken för solkraft, för år 2020 och tidigare år, är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen, vilka sedan några år tillbaka inte finns längre.

Senast uppdaterad: 2024-05-17