Gå direkt till sidans innehåll

Kommunfastigheternas energianvändning

Nyckeltal SE. 3.3. 1

Statistiken avser total energianvändning, det vill säga summan av köpt el, fjärrvärme, gas och (i de äldre uppgifterna) olja, för de fastigheter som Stadsfastigheter äger/förvaltar. All data är normalårskorrigerad för att energianvändningen mellan olika år, oberoende av den aktuella utomhustemperaturen, ska kunna jämföras.

Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2019
Senaste värdet:
127,6 kWh/m² (2023)
Utgångsvärde:
138,8 kWh/m² (2019)
Målvärde:
118,0 kWh/m² (2030)

Kommentar

Under år 2023 minskade energianvändningen och uppgick till 127,6 kWh/m², vilket är den lägsta under hela den redovisade perioden. Energianvändningen år 2023 var 8 % lägre än den var år 2019. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, från "Energistrategi för Malmö 2022-2030", att användningen av köpt energi, inom Malmö stads verksamhet, ska minska med 15 %, till år 2030, jämfört med 2019 års energianvändning. Energianvändningen under år 2020 var väldigt låg på grund av att många kommunala verksamheter minskade ned sin verksamhet med anledning av coronapandemin.

Den totala minskningen uppgår nu till 36,6 % jämfört med den genomsnittliga användningen under år 2001-2005. Det tidigare målet att minska energianvändningen med 30 % jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005 nåddes redan år 2019 då minskningen uppgick till 30,9 %.

Ökningen under år 2010 beror på att det var ett väldigt kallt år som normalårskorrigeringen inte fullt ut har kunnat kompensera för. Ökningen år 2015 beror i sin tur på att år 2014 var ett väldigt varmt år vilket inte heller normalårskorrigeringen kompenserade för tillräckligt mycket och därigenom ledde det till en liten ökning år 2015.

Datan omfattar samtliga fastigheter som Stadsfastigheter förvaltar. Även de som hyrs ut till privata hyresgäster för ej kommunal verksamhet. Köpt energi till kommunala verksamheter som inte finns i Stadsfastigheters förvaltning ingår ej. Olja används inte längre i Stadsfastigheters fastigheter.

Senast uppdaterad: 2024-02-27