Gå direkt till sidans innehåll

Fossil energi i Malmö stad

Nyckeltal SE. 3.3. 3

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-2020 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Malmö stad fortsätter följa andelen fossila bränslen som används inom organisationen enligt samma uppföljningssätt.

Andel fossil och fossilfri energi inom den kommunala organisationen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt fossilt

2015

37,4

1

Totalt fossilt

2016

40,7

2

Totalt fossilt

2017

27,7

3

Totalt fossilt

2018

17,5

4

Totalt fossilt

2019

12,1

5

Totalt fossilt

2020

1,96

6

Totalt fossilt

2021

1,39

7

Totalt fossilt

2022

1,30

8

Uppvärmning fossil

2015

31,3

9

Uppvärmning fossil

2016

35,0

10

Uppvärmning fossil

2017

22,0

11

Uppvärmning fossil

2018

14,3

12

Uppvärmning fossil

2019

8,89

13

Uppvärmning fossil

2020

0,00

14

Uppvärmning fossil

2021

0,00

15

Uppvärmning fossil

2022

0,00

16

Fordonsbränsle fossilt

2015

3,26

17

Fordonsbränsle fossilt

2016

3,23

18

Fordonsbränsle fossilt

2017

2,86

19

Fordonsbränsle fossilt

2018

1,07

20

Fordonsbränsle fossilt

2019

1,11

21

Fordonsbränsle fossilt

2020

1,24

22

Fordonsbränsle fossilt

2021

1,16

23

Fordonsbränsle fossilt

2022

0,87

24

Övriga resor fossila

2015

2,86

25

Övriga resor fossila

2016

2,52

26

Övriga resor fossila

2017

2,90

27

Övriga resor fossila

2018

2,13

28

Övriga resor fossila

2019

2,06

29

Övriga resor fossila

2020

0,71

30

Övriga resor fossila

2021

0,23

31

Övriga resor fossila

2022

0,43

32

El fossilfri

2015

40,4

33

El fossilfri

2016

39,5

34

El fossilfri

2017

38,4

35

El fossilfri

2018

42,9

36

El fossilfri

2019

38,5

37

El fossilfri

2020

38,0

38

El fossilfri

2021

37,8

39

El fossilfri

2022

38,4

40

Uppvärmning fossilfri

2015

20,1

41

Uppvärmning fossilfri

2016

17,3

42

Uppvärmning fossilfri

2017

31,9

43

Uppvärmning fossilfri

2018

36,1

44

Uppvärmning fossilfri

2019

45,5

45

Uppvärmning fossilfri

2020

55,6

46

Uppvärmning fossilfri

2021

55,8

47

Uppvärmning fossilfri

2022

55,3

48

Fordonsbränsle fossilfritt

2015

1,07

49

Fordonsbränsle fossilfritt

2016

1,19

50

Fordonsbränsle fossilfritt

2017

1,49

51

Fordonsbränsle fossilfritt

2018

3,09

52

Fordonsbränsle fossilfritt

2019

3,38

53

Fordonsbränsle fossilfritt

2020

3,47

54

Fordonsbränsle fossilfritt

2021

3,95

55

Fordonsbränsle fossilfritt

2022

3,61

56

Övriga resor fossilfria

2015

1,03

57

Övriga resor fossilfria

2016

1,24

58

Övriga resor fossilfria

2017

0,40

59

Övriga resor fossilfria

2018

0,41

60

Övriga resor fossilfria

2019

0,51

61

Övriga resor fossilfria

2020

1,02

62

Övriga resor fossilfria

2021

1,13

63

Övriga resor fossilfria

2022

1,36

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen fossil energi som används inom den kommunala organisationen har minskat sedan år 2015 och uppgår år 2022 till 1,3 procent. Det är främst uppvärmningen som förändrats där den fossilfria andelen ökat och den fossila helt försvunnit. Men även på transportsidan sker det minskningar under senare år. Målet är att den kommunala organisationen så långt möjligt ska minimera utsläppen från direkta och indirekta utsläppskällor.

Malmö stad köper enbart in ursprungsmärkt el, från exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi, som alltså producerats utan fossila bränslen. Dessutom äger också kommunen en del anläggningar för elproduktion såsom solceller och vindkraftverk.

När det gäller uppvärmningen av kommunala byggnader har den fossila andelen minskat från att vara 31,3 procent år 2015 till 0 procent år 2020-2022. Kommunen äger ett antal solvärmeanläggningar för värmeproduktion till de egna fastigheterna. Malmö stad har dessutom ett avtal med Eon som garanterar att 100 procent av fjärrvärmeleveransen är förnybar sedan år 2020.

Även det fossila fordonsbränslet i de kommunala fordonen har minskat från 3,26 procent år 2015 till 0,87 procent år 2022. För övriga sätt att resa, där flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten ingår, minskar också den fossila andelen från 2,86 procent år 2015 till 0,43 procent år 2022. Minskningen under år 2020 och 2021 berodde på coronapandemin, vilken gjort att resandet minskat avsevärt, men även på att de fossilfria resorna ökade. Dock har beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor ej riktigt gjorts på samma sätt under åren. Exempelvis fanns inte kollektivtrafikresandet med Skånetrafiken med i statistiken år 2015 och 2016. Dessutom blir vissa transportslag mer energieffektiva med åren, exempelvis tåg, vilket gör att andelen fossilfri energi blir lägre trots att transporterna sker med fossilfri energi.

Projektet Fossilbränslefria kommuner slutfördes under år 2022 och mer information om projektet finns på Länsstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-05-17