Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 3

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Rad-id Datum Värde (kg/person)

0

2000

266,6

1

2001

264,2

2

2002

265,0

3

2003

261,3

4

2004

266,6

5

2005

266,3

6

2006

271,6

7

2007

273,7

8

2008

261,6

9

2009

244,4

10

2010

236,8

11

2011

249,8

12

2012

240,8

13

2013

227,7

14

2014

215,8

15

2015

209,5

16

2016

202,4

17

2017

201,0

18

2018

196,2

19

2019

185,4

20

2020

171,9

21

2021

171,7

22

2022

164,3

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden restavfall per invånare i Malmö uppgick år 2022 till 164,3 kg och har minskat med nästan 110 kg sedan år 2007 då det var som högst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror dels på att den totala mängden insamlat restavfall har minskat, främst under senare år, dels på att Malmös befolkning har ökat, med omkring 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08