Gå direkt till sidans innehåll

Restavfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 3

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000
Senaste värdet:
164,3 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
266,6 kg/person (2000)

Kommentar

Mängden restavfall per invånare i Malmö uppgick år 2022 till 164,3 kg och har minskat med nästan 110 kg sedan år 2007 då det var som högst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror dels på att den totala mängden insamlat restavfall har minskat, främst under senare år, dels på att Malmös befolkning har ökat, med omkring 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i Sysav:s anläggning.

Senast uppdaterad: 2023-06-08