Gå direkt till sidans innehåll

Avfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 2

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt

2000

474

1

Totalt

2001

489

2

Totalt

2002

496

3

Totalt

2003

502

4

Totalt

2004

515

5

Totalt

2005

528

6

Totalt

2006

550

7

Totalt

2007

565

8

Totalt

2008

539

9

Totalt

2009

498

10

Totalt

2010

496

11

Totalt

2011

504

12

Totalt

2012

484

13

Totalt

2013

480

14

Totalt

2014

497

15

Totalt

2015

479

16

Totalt

2016

465

17

Totalt

2017

481

18

Totalt

2018

470

19

Totalt

2019

459

20

Totalt

2020

457

21

Totalt

2021

450

22

Totalt

2022

406

23

Restavfall

2000

267

24

Restavfall

2001

264

25

Restavfall

2002

265

26

Restavfall

2003

261

27

Restavfall

2004

267

28

Restavfall

2005

266

29

Restavfall

2006

272

30

Restavfall

2007

274

31

Restavfall

2008

262

32

Restavfall

2009

244

33

Restavfall

2010

237

34

Restavfall

2011

250

35

Restavfall

2012

241

36

Restavfall

2013

228

37

Restavfall

2014

216

38

Restavfall

2015

210

39

Restavfall

2016

202

40

Restavfall

2017

201

41

Restavfall

2018

196

42

Restavfall

2019

185

43

Restavfall

2020

172

44

Restavfall

2021

172

45

Restavfall

2022

164

46

Matavfall

2000

0,00

47

Matavfall

2001

0,00

48

Matavfall

2002

0,00

49

Matavfall

2003

0,00

50

Matavfall

2004

0,00

51

Matavfall

2005

0,00

52

Matavfall

2006

0,00

53

Matavfall

2007

0,00

54

Matavfall

2008

0,00

55

Matavfall

2009

0,00

56

Matavfall

2010

5,06

57

Matavfall

2011

8,66

58

Matavfall

2012

12,7

59

Matavfall

2013

23,2

60

Matavfall

2014

31,6

61

Matavfall

2015

34,4

62

Matavfall

2016

39,0

63

Matavfall

2017

40,2

64

Matavfall

2018

40,3

65

Matavfall

2019

42,7

66

Matavfall

2020

41,5

67

Matavfall

2021

43,8

68

Matavfall

2022

41,6

69

Grovavfall

2000

88,9

70

Grovavfall

2001

73,4

71

Grovavfall

2002

67,8

72

Grovavfall

2003

69,2

73

Grovavfall

2004

67,2

74

Grovavfall

2005

75,6

75

Grovavfall

2006

79,7

76

Grovavfall

2007

81,9

77

Grovavfall

2008

79,2

78

Grovavfall

2009

70,6

79

Grovavfall

2010

67,7

80

Grovavfall

2011

56,4

81

Grovavfall

2012

53,0

82

Grovavfall

2013

49,6

83

Grovavfall

2014

59,6

84

Grovavfall

2015

55,0

85

Grovavfall

2016

54,0

86

Grovavfall

2017

57,0

87

Grovavfall

2018

55,4

88

Grovavfall

2019

56,7

89

Grovavfall

2020

54,2

90

Grovavfall

2021

47,8

91

Grovavfall

2022

37,8

92

Trädgårdsavfall

2000

35,9

93

Trädgårdsavfall

2001

37,7

94

Trädgårdsavfall

2002

40,7

95

Trädgårdsavfall

2003

42,0

96

Trädgårdsavfall

2004

40,8

97

Trädgårdsavfall

2005

40,2

98

Trädgårdsavfall

2006

41,0

99

Trädgårdsavfall

2007

44,2

100

Trädgårdsavfall

2008

39,7

101

Trädgårdsavfall

2009

39,9

102

Trädgårdsavfall

2010

35,5

103

Trädgårdsavfall

2011

37,7

104

Trädgårdsavfall

2012

33,4

105

Trädgårdsavfall

2013

34,1

106

Trädgårdsavfall

2014

35,4

107

Trädgårdsavfall

2015

33,8

108

Trädgårdsavfall

2016

33,9

109

Trädgårdsavfall

2017

35,0

110

Trädgårdsavfall

2018

28,9

111

Trädgårdsavfall

2019

33,8

112

Trädgårdsavfall

2020

34,9

113

Trädgårdsavfall

2021

32,3

114

Trädgårdsavfall

2022

28,2

115

Elavfall

2000

0,81

116

Elavfall

2001

0,95

117

Elavfall

2002

5,93

118

Elavfall

2003

7,21

119

Elavfall

2004

8,81

120

Elavfall

2005

12,0

121

Elavfall

2006

12,1

122

Elavfall

2007

11,0

123

Elavfall

2008

8,48

124

Elavfall

2009

8,86

125

Elavfall

2010

9,32

126

Elavfall

2011

9,45

127

Elavfall

2012

8,48

128

Elavfall

2013

8,22

129

Elavfall

2014

8,40

130

Elavfall

2015

7,10

131

Elavfall

2016

6,63

132

Elavfall

2017

6,77

133

Elavfall

2018

6,49

134

Elavfall

2019

9,26

135

Elavfall

2020

9,70

136

Elavfall

2021

9,63

137

Elavfall

2022

3,36

138

Skrot

2000

5,14

139

Skrot

2001

5,72

140

Skrot

2002

4,11

141

Skrot

2003

4,31

142

Skrot

2004

4,69

143

Skrot

2005

5,29

144

Skrot

2006

6,89

145

Skrot

2007

5,46

146

Skrot

2008

5,40

147

Skrot

2009

5,15

148

Skrot

2010

4,80

149

Skrot

2011

5,50

150

Skrot

2012

4,70

151

Skrot

2013

5,13

152

Skrot

2014

5,43

153

Skrot

2015

5,54

154

Skrot

2016

4,90

155

Skrot

2017

6,21

156

Skrot

2018

6,40

157

Skrot

2019

6,20

158

Skrot

2020

6,30

159

Skrot

2021

5,91

160

Skrot

2022

5,44

161

Farligt avfall

2000

1,36

162

Farligt avfall

2001

1,48

163

Farligt avfall

2002

1,63

164

Farligt avfall

2003

1,43

165

Farligt avfall

2004

1,43

166

Farligt avfall

2005

1,34

167

Farligt avfall

2006

1,36

168

Farligt avfall

2007

1,45

169

Farligt avfall

2008

1,45

170

Farligt avfall

2009

1,35

171

Farligt avfall

2010

1,23

172

Farligt avfall

2011

1,02

173

Farligt avfall

2012

0,99

174

Farligt avfall

2013

1,04

175

Farligt avfall

2014

0,94

176

Farligt avfall

2015

0,88

177

Farligt avfall

2016

0,49

178

Farligt avfall

2017

0,79

179

Farligt avfall

2018

0,97

180

Farligt avfall

2019

0,97

181

Farligt avfall

2020

0,97

182

Farligt avfall

2021

3,15

183

Farligt avfall

2022

2,58

184

Trä och virke

2000

6,58

185

Trä och virke

2001

5,46

186

Trä och virke

2002

6,15

187

Trä och virke

2003

6,10

188

Trä och virke

2004

13,1

189

Trä och virke

2005

19,0

190

Trä och virke

2006

22,3

191

Trä och virke

2007

23,6

192

Trä och virke

2008

22,3

193

Trä och virke

2009

21,5

194

Trä och virke

2010

21,9

195

Trä och virke

2011

21,6

196

Trä och virke

2012

20,7

197

Trä och virke

2013

20,3

198

Trä och virke

2014

21,9

199

Trä och virke

2015

24,7

200

Trä och virke

2016

22,8

201

Trä och virke

2017

25,8

202

Trä och virke

2018

26,1

203

Trä och virke

2019

26,3

204

Trä och virke

2020

26,8

205

Trä och virke

2021

27,3

206

Trä och virke

2022

22,6

207

Brännbart avfall

2000

15,7

208

Brännbart avfall

2001

20,2

209

Brännbart avfall

2002

24,7

210

Brännbart avfall

2003

24,9

211

Brännbart avfall

2004

19,3

212

Brännbart avfall

2005

19,1

213

Brännbart avfall

2006

21,7

214

Brännbart avfall

2007

25,1

215

Brännbart avfall

2008

25,4

216

Brännbart avfall

2009

25,0

217

Brännbart avfall

2010

27,2

218

Brännbart avfall

2011

30,8

219

Brännbart avfall

2012

33,1

220

Brännbart avfall

2013

30,5

221

Brännbart avfall

2014

40,1

222

Brännbart avfall

2015

25,5

223

Brännbart avfall

2016

26,2

224

Brännbart avfall

2017

42,5

225

Brännbart avfall

2018

44,5

226

Brännbart avfall

2019

29,0

227

Brännbart avfall

2020

31,8

228

Brännbart avfall

2021

33,0

229

Brännbart avfall

2022

30,8

230

Gips

2000

0,00

231

Gips

2001

0,00

232

Gips

2002

0,00

233

Gips

2003

0,00

234

Gips

2004

0,00

235

Gips

2005

0,00

236

Gips

2006

0,00

237

Gips

2007

1,44

238

Gips

2008

1,67

239

Gips

2009

2,08

240

Gips

2010

1,91

241

Gips

2011

1,95

242

Gips

2012

2,29

243

Gips

2013

2,26

244

Gips

2014

2,15

245

Gips

2015

2,24

246

Gips

2016

2,04

247

Gips

2017

2,50

248

Gips

2018

1,16

249

Gips

2019

1,94

250

Gips

2020

1,62

251

Gips

2021

1,69

252

Gips

2022

2,04

253

Avloppsslam

2000

0,00

254

Avloppsslam

2001

0,00

255

Avloppsslam

2002

0,00

256

Avloppsslam

2003

0,00

257

Avloppsslam

2004

0,00

258

Avloppsslam

2005

0,00

259

Avloppsslam

2006

0,00

260

Avloppsslam

2007

0,00

261

Avloppsslam

2008

0,00

262

Avloppsslam

2009

0,00

263

Avloppsslam

2010

10,6

264

Avloppsslam

2011

8,88

265

Avloppsslam

2012

7,79

266

Avloppsslam

2013

10,2

267

Avloppsslam

2014

12,1

268

Avloppsslam

2015

15,1

269

Avloppsslam

2016

15,2

270

Avloppsslam

2017

12,0

271

Avloppsslam

2018

13,8

272

Avloppsslam

2019

12,8

273

Avloppsslam

2020

12,6

274

Avloppsslam

2021

11,5

275

Avloppsslam

2022

9,99

276

Övrigt (loppis)

2000

0,00

277

Förpackningar och tidningar

2000

52,8

278

Övrigt (loppis)

2001

0,00

279

Förpackningar och tidningar

2001

80,3

280

Förpackningar och tidningar

2002

79,9

281

Övrigt (loppis)

2002

0,12

282

Övrigt (loppis)

2003

0,31

283

Förpackningar och tidningar

2003

85,1

284

Förpackningar och tidningar

2004

92,4

285

Övrigt (loppis)

2004

0,47

286

Övrigt (loppis)

2005

0,97

287

Förpackningar och tidningar

2005

88,2

288

Förpackningar och tidningar

2006

92,4

289

Övrigt (loppis)

2006

1,05

290

Övrigt (loppis)

2007

1,06

291

Förpackningar och tidningar

2007

95,8

292

Övrigt (loppis)

2008

0,83

293

Förpackningar och tidningar

2008

93,3

294

Förpackningar och tidningar

2009

78,5

295

Övrigt (loppis)

2009

0,97

296

Förpackningar och tidningar

2010

72,8

297

Övrigt (loppis)

2010

1,16

298

Förpackningar och tidningar

2011

71,4

299

Övrigt (loppis)

2011

1,11

300

Förpackningar och tidningar

2012

66,3

301

Övrigt (loppis)

2012

0,00

302

Förpackningar och tidningar

2013

66,2

303

Övrigt (loppis)

2013

1,30

304

Förpackningar och tidningar

2014

62,2

305

Övrigt (loppis)

2014

1,14

306

Förpackningar och tidningar

2015

64,4

307

Övrigt (loppis)

2015

0,88

308

Förpackningar och tidningar

2016

56,1

309

Övrigt (loppis)

2016

0,88

310

Övrigt (loppis)

2017

0,00

311

Förpackningar och tidningar

2017

51,0

312

Övrigt (loppis)

2018

0,00

313

Förpackningar och tidningar

2018

49,8

314

Förpackningar och tidningar

2019

53,7

315

Övrigt (loppis)

2019

0,49

316

Förpackningar och tidningar

2020

64,5

317

Övrigt (loppis)

2020

0,00

318

Förpackningar och tidningar

2021

61,4

319

Övrigt (loppis)

2021

0,64

320

Förpackningar och tidningar

2022

57,3

321

Övrigt (loppis)

2022

0,47

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden avfall per invånare i Malmö minskade under år 2022 och uppgick till 406 kg/person, vilket är den lägsta mängden sedan år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat avfall per invånare var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 28 procent. Det senaste årets minskning beror mycket på att de totala avfallsmängderna minskade tydligt. Minskningen sedan år 2007 beror till stor del även på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2023-06-08