Gå direkt till sidans innehåll

Badvattenkvalitet i Öresund

Nyckeltal SE. 6.1. 3

Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade EU-badplatser.

Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2008
Senaste värdet:
5 stycken (2022)
Utgångsvärde:
3 stycken (2008)

Kommentar

Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt sett har kvaliteten förbättrats sedan år 2008. Alla de fem redovisade badplatserna i Malmö klassades år 2022 som att ha utmärkt kvalitet. År 2021 tillkom två nya badplatser, Yttre Barnviken, Sibbarp samt Öresunds Funkis, vilka ej har någon klassning ännu. Under säsongerna 2010 och 2011 togs inga prover på Sundspromenaden då området byggdes om och anpassades för att kunna vara en offentlig badplats.

Badvattenkvaliteten kontrolleras vid Malmös numera sju officiella strandbadplatser under badsäsongen. De strandbad där provtagning görs är Klagshamns badplats, Ribersborgs kallbadhus, Scaniabadplatsen, Sibbarps kallbadhus, Sundspromenaden, Öresunds Funkis samt Yttre Barnviken, Sibbarp. Mer information om badplatserna och provtagningen finns på Havs- och vattenmyndighetens sida "badplatsen", se länken nedan.

I Sverige som helhet är 91 procent av de svenska EU-baden klassificerade som utmärkta, bra eller tillfredsställande, vilket motsvarar 420 badplatser av samtliga 461 EU-bad i landet.

Senast uppdaterad: 2023-11-14